Kuntoutus ja hoito

Eläinten kuntoutus on osa nykypäivän eläinten lääketieteellistä hoitoa. Kuntoutusta toteutetaan useimmiten eläinlääkärin suorittaman kirurgisen hoidon jälkeen, toimintakyvyn normalisoitumiseksi.

Eläimiä kuntoutetaan myös niissä sairaustapauksissa, joissa eläintä ei voida kirurgisesti hoitaa. Useita eri hermostollisia sairauksia, sekä erilaisia rappeumasairauksia sairastavia eläimiä kuntoutetaan, jolloin eläimen hyvä elämänlaatu voidaan säilyttää jopa vuosia sairaudesta huolimatta.

Ohessa esimerkkinä muutamia eri eläimen kuntoutuksessa ja hoidossa käytettäviä terapiamuotoja:

Lihasten ja nikamien manuaalinen käsittely, sähköstimulaatiot, hermokudoksen manuaalinen käsittely, akupunktio, hieronta, termiset hoidot, liikemallia korjaavat terapiat ym.
LEFT 2011     YHTEYSTIEDOT